Корсун Сергей Иванович

кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Національної академії внутрішніх справ.

Освіта:

Київський державний педагогічний інститут ім. О. Горького (1991);

Національна академія внутрішніх справ України (2000).

Сфера наукових інтересів:

юридична психологія, психологія праці, політична психологія, соціальна психологія, економічна психологія.

У науковому доробку більше 40 праць, зокрема:

Корсун С.І. (у співавторстві) Професійний відбір працівників оперативних підрозділів податкової міліції: психологічні засади: монографія. – Коростень: «Тріада С», 2010. – 152 с.: іл.

Корсун С.І. (у співавторстві) Анатомія та фізіологія нервової системи людини: навчальний посібник. – К.: Вид. Геопринт, 2010. – 128 с.:іл.

Корсун С.І. (у співавторстві) Методика професійно-психологічного відбору працівників до підрозділів податкової міліції: практ. посіб. – Ірпінь: НУ ДПСУ, 2010. – 50 с.

Корсун С.І. (у співавторстві) Українське козацтво сьогодні: правове регулювання діяльності (збірн. нормат. актів). – К.: Магістр ХХІ сторіччя, 2007. – 112 с.

Корсун С. И. (у співавторстві) Противодействие отмыванию денег: украинско-российский опит: монография. – К.: КНТ, 2007. – 238 с. 

Контакти:

Е-mail: korsun-s@meta.ua

http://psykaf.ho.ua